Add to Library

Kaibutsu-kun Franchise

Kaibutsu-kun (1980) TV · 1980 Alt. version
Kaibutsu-kun Movie: Suna Majin o Yattsukero no Maki/Kaibutsu-kun to Haniwa Kaishin no Maki Movie · 1968 Alt. version