Add to Library

Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising Franchise

Boku no Hero Academia the Movie: World Heroes' Mission Movie · 2021 Sequel
Boku no Hero Academia the Movie: Futari no Hero Movie · 2018 Prequel
Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising - Epilogue Plus - Yume wo Genjitsu ni Special · 2020 Side story
Deku & Bakugo: Rising Manga · 2019 Spin-off
Boku no Hero Academia 4 TV · 2019 Other