Add to Library
Watch Online

Cardcaptor Sakura Franchise

Cardcaptor Sakura Movie 2: Fuuin Sareta Card Movie · 2000 Sequel
Cardcaptor Sakura Movie 1 Movie · 1999 Side story
Suteki desu wa, Sakura-chan! Tomoyo no Cardcaptor Sakura Katsuyaku Video Nikki! Special · 1998 Side story
Cardcaptor Sakura Manga · 1996 Adaptation