Add to Library
Watch Online

Darker than Black Franchise

Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden Special · 2010 Sequel
Darker than Black: Kuro no Keiyakusha - Sakura no Hana no Mankai no Shita Special · 2008 Side story
Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Manga · 2007 Adaptation