Add to Library

Play Trailer

Anime Details
  • English Mignon
  • Korean 미뇽
  • Korean (Romaja) Mignon
  • Type ONA
  • Episodes 12
  • Status Finished
  • Aired Aug 11, 2023
  • Season Summer 2023
  • More info